“สมคิด”หวั่นประชาชนหมดศรัทธาสภาผู้แทนหลังแก้ปัญหาไม่ได้ ยันต้องรื้อประกาศคำสั่งคสช.ชี้หลายคำสั่ง’กระทบสิทธิเสรีภาพประชาชน

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า กรณีการออกกฎหมายเพื่อล้างคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่ออกมาเมื่อครั้งยึดอำนาจ ทั้งนี้เพราะบรรดาคำสั่งของคสช.และหัวหน้าคสช.เป็นคำสั่ง ที่ไม่เป็นธรรม หลายคำสั่งมีขึ้นเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจจัดการผู้เห็นต่างอย่างเบ็ดเสร็จ ฉะนั้นเมื่อบอกว่าประเทศไทย เป็นประชาธิปไตยและมีรัฐธรรมนูญแล้ว คำสั่งดังกล่าวควรที่จะยกเลิกไป

ทั้งนี้ มีบางคำสั่งที่ไม่ก่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ดังนั้นแทนที่จะทยอยยกเลิกที่ละฉบับนั้น เสียเวลา ควรที่จะยกเลิกครั้งละ 10- 20 ฉบับ ไม่อย่างนั้นคำสั่งเหล่านี้จะค้างอยู่และมีผลทางกฎหมาย เช่นเดียวกับคำสั่งสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพล ถนอม กิตติขจร ที่ทุกวันนี้คำสั่งคณะปฏิวัติในอดีตยังคงมีผลในทางปฎิบัติอยู่จนถึงทุกวันนี้ หลายคำสั่งของหัวหน้าคสช.ส่งผลร้ายต่อประชาชนและต่อสังคม หลายคำสั่งไม่ได้กลั่นกรองมาจากคนหมู่มาก แต่เป็นเพียงคนกลุ่มเดียวที่ได้ประโยชน์และปกป้องตัวเอง ซึ่งสมาชิกรัฐสภาที่มาจากประชาชนควรที่จะยกเลิกคำสั่งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญ และไม่ใส่ใจเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหลายคน ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของคสช.เช่นกัน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ สิทธิเสรีภาพต่างๆ ที่เคยโดนกระทำควรที่จะยกเลิกเสีย ดังนั้นของให้ฝ่ายรัฐบาลหันมามองว่าอะไรที่มันไม่จำเป็น อะไรที่มันกระทบต่อสิทธิประชาชนควรที่จะยกเลิกเสีย เพื่อประโยชน์ของประชาชน

“ ทั้งนี้ในการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร เสียงข้างมากต้องรับฟังเสียงข้างน้อยบ้าง เพราะเสียงข้างน้อยก็มาจากพี่น้องประชาชน แต่เท่าที่สังเกตุจากการทำงานในสภา ตลอด 2 ปีที่ผ่านมากฎหมายอะไรที่ฝ่ายค้านนำเสนอ ไม่ได้รับการตอบสนอง แม้แต่กฏหมายที่มาจากประชาชน จะถูกเมินเฉยจากฝ่ายรัฐบาล ส่งผลให้ประชาชนถูกละเลย ดังนั้นเสียงข้างมากต้องไม่ละเลยเสียงข้างน้อย เพราะผลที่ตามมาคือ ประชาชนจะหมดศรัทธาต่อระบบรัฐสภา ระบบผู้แทนประชาชนเพราะสุดท้ายไม่สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เลย” นายสมคิด กล่าว