“ภาควัต”ชี้ส.ส.รัฐบาลเหมือนหุ่นยนต์กดปุ่มสั่งได้ อัดส.ส.รัฐบาลไม่เห็นหัวประชาชนหลังตีตกร่าง พ.ร.บ.เลิกประกาศ คสช.

นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประชุมสภามีมติไม่รับหลักการแห่ง ร่าง พ.ร.บ.เลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ….ที่เสนอโดยประชาชน ถือเป็นการลงมติที่ไม่เห็นหัวประชาชน ซึ่งทำงานตามสั่งของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการคงอำนาจของคสช.ไว้เพื่อปกป้องตัวเองและพวกพ้อง

ผลการลงมติที่ออกมาชี้ชัดว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับ ประชาชน และทำลายเกียรติภูมิของสภา ทำให้เป็นสภาที่สั่งได้ คสช.ยังคงมีฤทธิ์ในการควบคุมส.ส.ได้อย่างชัดเจน สามารถ ที่จะสั่ง สมาชิกพรรค พรรคร่วมรัฐบาลได้ แม้หลายประกาศคำสั่ง ของ คสช.ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

นายภาควัต กล่าวด้วยว่า สภาพของสภาในปัจจุบันเป็นเหมือน สภาหุ่นยนต์ ที่รัฐบาลสามารถกดปุ่มสั่งการได้ แม้กฎหมายจะมาจาก ประชาชนก็ตาม แต่หากผู้มีอำนาจไม่ให้ค่ากับความต้องการของประชาชน ผลที่ตามมาคือ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องทำตาม ความต้องการของผู้มีอำนาจในรัฐบาล

“ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทำเช่นนี้ ประชาชนคงหมดความหวังที่จะให้สภาเป็นที่พึ่งหวัง หลังการเลือกตั้งบรรดา ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ไม่เห็นหัวประชาชน เพราะทุกวันนี้ฝ่ายบริหาร ยึดอำนาจ ฝ่ายนิติบัญญัติไปหมดแล้ว สามารถสั่งซ้ายหัน ขวาหันได้ เมื่อพลเอกประยุทธ์ ยึดอำนาจสภาส่งผลให้สภาผู้แทนราษฏร ไม่ใช่ที่แก้ปัญหาให้ประชาชน เป็นเพียงตรายางของฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น” นายภาควัต กล่าว