“วิชาญ”ชี้ครม.เทงบ 8.25 หมื่นล้านฟื้นคลองแสนแสบสูงเกินจริง แนะรัฐดูงานเขตมีนบุรี ลั่นฟื้นแสนแสบแค่ 5,000 ล้านสร้างน้ำใสยั่งยืน

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานมูลนิธิคนรักเมืองมีน เปิดเผยถึงกรณีที่ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ ระยะเวลา 11 ปี (พ.ศ. 2564-2574) รวม 84 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 82,563 ล้านบาทตามที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เสนอ ถือว่าเป็นการใช้งบประมาณที่สูงมากเกินกว่าความจำเป็น และไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนาและฟื้นฟูคลองแสนแสบให้น้ำกลับมาใสและสวยงาม อยากให้รัฐบาลไปศึกษาคลองแสบช่วงวัดบำเพ็ญเหนือ และบำเพ็ญใต้ ที่ปัจจุบันคุณภาพน้ำดีขึ้น ใสและประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ในการดำเนินการฟื้นฟูคลองแสนแสบ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลตามที่รัฐบาลเสนอ ซึ่งในความเป็นจริงแต่ 5,000 ล้านก็สามารถฟื้น คุณภาพน้ำในคลองแสนแสบกลับมาใสได้อย่างแน่นอน

นายวิชาญ กล่าวด้วยว่า การจะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียนั้นทุกฝ่ายต้องบูรณาการณ์ร่วมกันทั้งกรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงต้องใช้บังคับกฎหมายอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย โรงแรม โรงงาน ต้องทำงานอย่างจริงจัง อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ที่มีการจ่ายให้ เพราะหากจะแก้ต้องจริงจังและจริงใจ

“คลองแสนแสบที่มีความยาวตลอดสายราว 74 กิโลเมตร ที่พลเอกประวิตร บอกว่าคลองแสนแสบยาวเป็น 100 กิโลเมตร พูดเกินจริงและไม่ศึกษาข้อมูล ดังนั้นในแผนงานของพลเอกประวิตร ใช้งบประมาณสูงมากกว่า 100 ล้านบาทต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งสูงมาก ดังนั้น ขอส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลว่า หากอยากให้คลองแสนแสบฟื้นจริง แค่ 5,000 ล้านก็ใสแล้ว ไม่ต้องใช้เกือบแสนล้าน ฝากพลเอกประวิตร ด้วยว่า เงินประชาชนอย่าใช้ตามอำเภอใจและต้องใช้ให้รู้ค่า ควรใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆ” นายวิชาญ กล่าว