ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๗๕ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ