เพื่อไทยประกาศเปิดรับสมัคร ส.ส. สู้ศึกเลือกตั้งซ่อม เขตหลักสี่-จตุจักร ส่ง กก.บห.เคาะ 29 ธันวาคมนี้

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส. กทม.โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายสิระ เจนจาคะ สิ้นสุดลง ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 (เขตหลักสี่/จตุจักร) แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งการดำเนินการจะต้องมีการสรรหาผู้สมัครตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาพรรคเพื่อไทย ได้ออกประกาศเพื่อให้สมาชิกพรรคเข้ารับการสรรหา ได้แสดงเจตจำนงเพื่อเข้ารับการสรรหาหรือเสนอชื่อสมาชิกเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 26-28 ธันวาคม 2564 ณ ที่ทำการใหญ่พรรคเพื่อไทย เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ผู้เข้ารับการสรรหาจะถูกตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม นำชื่อประกาศในพื้นที่ จากนั้นตัวแทนประจำเขต 9 จะส่งรายชื่อและให้ความเห็น ส่งกลับมายังคณะกรรมการสรรหาของพรรค โดยไม่ต้องทำการเลือกตั้งเบื้องต้น คณะกรรมการสรรหาจะให้ความเห็น และนำเสนอต่อกรรมการบริหารพรรค เพื่อให้กรรมการบริหารพรรคมีมติประกาศชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในนามพรรคอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพรรคเพื่อไทยได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. และประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในเวลา 14.00 น.

“แม้พรรคเพื่อไทยเห็นว่านายสุรชาติ เทียนทอง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ได้ทำงานอย่างตั้งใจและลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 แต่เพื่อให้ขั้นตอนการสรรหาถูกต้องตามมาตรา ม.144 ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ปี 2560 แก้ไขเพิ่มเติมโดยหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 13/2561 พรรคเพื่อไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด” นางสาวธีรรัตน์ กล่าว