ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เรื่อง ขอเชิญสมาชิกพรรคเพื่อไทยเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9

Categories: ประกาศ