ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๗

Categories: ประกาศ