ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๕

Categories: ประกาศ