ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ