ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๕ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ