ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๖ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ