ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๗ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ