ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ