ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๒๕ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดยะลา เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ