ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๓๑ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ