“สมคิด”เชื่อแก้ไขกฎหมายลูกไร้ปัญหาแล้วเสร็จไม่เกินพฤษภาคม 65 ชี้ไม่มีพรรคการเมืองไหนได้ประโยชน์ให้ประชาชนตัดสินตอนเลือกตั้ง

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า การประชุมรัฐสภาว่าด้วยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ในวาระรับหลักการ ซึ่งมีกฎหมายสำคัญอยู่ 2 เรื่องคือ กฎหมายพรรคการเมืองกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง ทั้งนี้การแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ได้รับการแก้ไขไปแล้ว

ในส่วนของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่กลัวว่าตัวเองจะเสียประโยชน์หากมีการแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งใหม่ จนนำไปสู่การยื่นตีความตามกฎหมาย เป็นสิทธิที่จะทำได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าการแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับแก้โดยระบบรัฐสภา มีทั้งส.ว.และส.ส. เห็นชอบร่วมกันให้มีการแก้ไข และผ่านกฎหมายนี้และมีการลงพระปรมาภิไทยแล้ว หากพรรคเล็กจะร้องเพื่อตนเองไม่น่าจะเป็นไปได้

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ไม่มีพรรคการเมืองไหนได้เปรียบ เพราะไม่ว่าอย่างไรคนตัดสินคือประชาชน ไม่ว่าพรรคใหญ่หรือพรรคเล็กหากประชาชนไม่เลือกก็ไม่มีความหมาย พรรคเล็กก็ต้องทำงานเพื่อให้เข้าตาประชาชน ซึ่งพรรคเพื่อไทยเข้าใจ แต่พรรคเล็กต้องเข้าใจและอดทนเพื่อพัฒนาทางการเมืองต่อไป

“ในส่วนการพิจารณา หลังจากลงมติแล้ว มีการตั้งกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาต่อไป เชื่อว่าไม่น่าจะเกิน 2 เดือนครึ่งก็น่าจะแล้วเสร็จ และเมื่อเปิดสมัยประชุมใหม่ก็จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2และ3 เชื่อว่าการแก้ไขกฎหมายลูกน่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้ และสามารถใช้กฎหมายฉบับใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ทันอย่างแน่นอน”นายสมคิด กล่าว