ถอยหลัง วนลูป โควิดระบาด 4 ระลอก ปัญหาซ้ำเดิม โฆษกเพื่อไทยแนะ 10 ทางออก ปรับการสื่อสาร – ATK ต้องฟรี

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นถือว่าน่าเป็นห่วงและเข้าขั้นวิกฤต สัดส่วนการติดเชื้อกระโดดจาก 20.9% ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เป็น 30.07 % ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หรือมีผู้ติดเชื้อเกือบ 1 ใน 3 ที่ตรวจ ในขณะที่การรับมือและป้องกันโรคของรัฐบาลกลับยังทำได้ไม่ดีพอ ถอยหลัง ไม่เรียนรู้ ทั้งที่เกิดการระบาดมากกว่า 4 ระลอก รวมระยะเวลากว่า 2 ปี ปัญหายังวนลูปซ้ำเดิม ทั้งสายด่วน 1330 ไม่มีผู้รับสาย เตียงไม่เพียงพอ และความสับสนในการให้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ทั้งการรักษาโรคตามสิทธิ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้ข้อมูลกลับไปกลับมา การให้ความรู้เรื่องการประเมินอาการความรุนแรงหลังตรวจพบเชื้อ การดูแลรักษาตัวเองตามระดับอาการ และปัญหาต่างๆ ซึ่งรัฐบาลควรเร่งปรับกระบวนการทำงานอย่างเร่งด่วน ดังนี้

1.สื่อสาร ให้ความรู้กับประชาชนอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นเอกภาพ

2.ชี้แจงให้ข้อมูลการปฎิบัติตัวหลังตรวจพบเชื้อ วิธีการประเมินอาการตามระดับสีเขียว เหลือง แดง ซึ่งขณะนี้ยังมีประชาชนอีกจำนวนมาก ยังมีความไม่เข้าใจและกังวลในการดูแลรักษาตัวเอง เนื่องจากไม่มีข้อมูลเรื่องระดับอาการและการรักษาตัวผ่าน Home isolation หรือ Community isolation

  1. บริษัทประกันชีวิตต้องจ่ายชดเชยให้กับผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวผ่าน Home isolation หรือ Community isolation เช่นเดียวกับที่ชดเชยให้กับผู้ติดเชื้อที่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาล

4.เพิ่มคู่สาย 1330 ให้เพียงพอ ปรับเปลี่ยนตามความรุนแรงของสถานการณ์ ต้องสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ลดระยะเวลาการส่งผู้ป่วยหลังรับเรื่องจาก 6 ชั่วโมง เหลือ 1 ชั่วโมง

5.ยุบรวมแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับโควิดทั้งหมดให้เหลือแอปเดียว ทั้งสำหรับที่ใช้ในประเทศและชาวต่างชาติ เช่น แอปหมอพร้อม ไทยชนะ แอปวัคซีนบางซื่อ ฯลฯ เพื่อลดขั้นตอน ลดความยุ่งยากสับสนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

6.ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึง ATK ฟรี การรักษาพยาบาลต้องฟรี จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

7.เตียงทั้งของรัฐและเอกชน ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน

8.เร่งจัดหาวัคซีนที่สามารถป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที

9.เร่งฉีดวัคซีนที่ป้องกันโอมิครอนได้ในเด็กที่อายุถึงเกณฑ์ เนื่องจากในการศึกษาจากแอฟริกาใต้ ระบุว่าการระบาดของโควิดระลอกนี้ เด็กป่วยมากที่สุด

10.กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุข ต้องประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ขอให้ร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนในภาวะวิกฤตอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ตนไม่เห็นด้วยที่กระทรวงสาธารณสุข จะไม่รายงานยอดผู้ติดเชื้อรายวัน เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะช่วยให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการโรคระบาดได้ เพราะการจัดการโรคระบาดที่ดีที่สุด คือการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

“โควิดถูกนำไปสร้างความกลัวให้กับประชาชน และถูกนำไปเป็นเครื่องมือรักษาอำนาจทางการเมือง ทำให้ชีวิตของคนไทยแขวนอยู่บนเส้นด้ายนับครั้งไม่ถ้วน หลายคนต้องเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควร รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ผอ.ศบค. หากท่านไม่มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์บริหารจัดการโรคระบาด ไม่สามารถดูแลรักษาชีวิตของประชาชนได้ ท่านไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้ว และประชาชนจะไม่ยอมให้โอกาสท่านอีก” นางสาวธีรรัตน์กล่าว