ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๓๗ ปี ๒๕๖๕ เรื่องอการแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๒๘

Categories: ประกาศ