ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๓๙ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ