ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๔๐ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ