ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๔๒ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๑๑

Categories: ประกาศ