ปี่กลองประชาธิปไตยเริ่มแล้ว “โฆษกเพื่อไทย” หวังคนกรุงเทพฯใช้สิทธิเลือกผู้ว่าฯ กทม. มากกว่าปี 62 เชื่อคนไทยทั้งประเทศรอเลือกตั้งใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ (65) จะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 8 ปีที่คนกรุงเทพจะได้ใช้สิทธิเลือกผู้บริหารกรุงเทพฯและ ส.ก.ด้วยตนเอง
จากเดิมที่ผู้ว่าฯ กทม.มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้า คสช. ดังนั้นการตัดสินใจของคนกรุงเทพฯครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่ออนาคตของคนกรุงเทพฯ ว่าต้องการได้ผู้ว่าฯ กทม.แบบไหน การได้ผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของคนกรุงเทพฯอย่างแท้จริง คิดว่าจะทำให้กรุงเทพฯเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ได้เฝ้ามองการลงพื้นที่หาเสียงผู้ว่าฯ กทม.ในช่วงเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการรับสมัคร ประชาชนแต่ละคนคงมีคำตอบในใจแล้วว่าจะเลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.ในส่วนของตนนั้น อยากได้คนที่มีวิสัยทัศน์ คำนึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง วางแผนแก้ปัญหาเดิม เพิ่มเติมเรื่องการวางอนาคตให้กับคนกรุงเทพฯได้มากที่สุด เชื่อมั่นว่าคนกรุงเทพฯจะได้เลือกคนได้ตรงใจมากที่สุด และส่วนตัวเชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ในครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายครั้งสำคัญที่จะเป็นสัญญาณแห่งการเลือกตั้งระดับประเทศในระยะเวลาอันใกล้ เพราะประชาธิปไตยสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต เปลี่ยนแปลงประเทศได้

นางสาวธีรรัตน์ กล่าวอีกว่า เชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ในครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิมากกว่าในปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 63.98% เพราะชาวกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวมาก จากการที่ไม่ได้ใช้สิทธิมานาน พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมือง มีความมุ่งหวังเช่นกันว่า หลังการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จะสร้างการตื่นตัวและเกิดการผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปโดยเร็ว ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นเครื่องสะท้อนถึงการเลือกตั้ง ส.ส.ในอนาคต ไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาก่อนครบวาระหรือจะทนอยู่จนครบวาระก็ตาม ตนคิดว่าการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน เพราะสภาพบ้านเมืองและความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ปัญหา

“ขอให้คนกรุงเทพฯ ใช้โอกาสนี้ด้วยการเลือกคนที่ท่านเห็นว่าจะเป็นความหวังและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง เมื่อสิทธิอยู่ในมือของเราทุกคนแล้ว เราคือผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบ้านของเรา ให้เป็นบ้านที่แข็งแรง น่าอยู่ และมีความเป็นมหานครที่คนทั่วโลกอยากจะมาเยี่ยมเยียน และเชื่อว่าคนกรุงเทพฯจะได้ผู้นำที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ”นางสาวธีรรัตน์ กล่าว