โฆษกเพื่อไทย วอนทุกฝ่ายให้ความยุติธรรมเหยื่อถูกละเมิดทางเพศ ชี้สถาบันการเมืองควรเป็นแบบอย่าง ปชช. ไม่ใช่ทำผิดเอง

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนพฤติกรรมนักการเมืองรายหนึ่งที่กระทำการล่วงละเมิดทางเพศจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนั้น เรื่องนี้ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนสอบสวนทุกฝ่ายอย่างละเอียดถี่ถ้วน ให้ความยุติธรรมกับเหยื่อที่ถูกกระทำไม่ว่าจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรู้สึกหมดหวังกับกระบวนการยุติธรรมไทยเหมือนในหลายกรณีที่ผ่านมา ขณะที่พรรคการเมืองเองซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมาก เป็นสถาบันที่มีผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของพี่น้องประชาชน ซึ่งต้องยึดหลักนิติธรรม 3 ประการคือ หลักความสูงสุดของกฎหมาย หลักความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย รวมทั้งหลักการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง หากพรรคการเมืองใดขาดตกบกพร่องในหลักนิติธรรมแม้เพียงข้อเดียว คงยากที่จะเป็นสถาบันทางการเมืองที่จะเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับพี่น้องประชาชนได้

ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าวมองว่า พรรคการเมืองทุกพรรคต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรคและผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรคอย่างละเอียดรอบคอบ รัดกุม เพราะแม้แต่ในใบสมัครสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าว ได้มีการระบุชัดเจนว่าจะต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งมีข้อบังคับมากมายหลายด้าน ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญภายในพรรค ก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากกระบวนการที่เข้มงวดมากขึ้น เพราะหมายถึงอนาคตทางการเมืองของนักการเมืองผู้นั้น รวมถึงพรรคการเมืองนั้นด้วย

นางสาวธีรรัตน์ กล่าวว่า ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งมองว่า การล่วงละเมิดทางเพศไม่ควรเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะด้วยคำพูดและการกระทำ ที่ส่อไปในทางที่จะเปิดโอกาสให้เกิดการข่มเหงรังแกจากอีกฝ่าย ยิ่งหากผู้นั้นมีสิทธิพิเศษ มีสถานะทางสังคมที่พร้อมใช้อำนาจข่มขู่รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า ซึ่งเกิดขึ้นในหลายวงการและเกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อเกิดการล่วงละเมิดผู้ที่ถูกกระทำไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะเรียกร้อง หรือหาทางขอความช่วยเหลือ เพราะเมื่อพูด จะถูกมองจากสังคมและถูกตีตราว่าเป็นบุคคลที่น่าละอาย ซึ่งในประเทศไทยและเวทีโลกกำลังร่วมมือกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ให้เกิดขึ้น ไม่ควรมีใครทำให้ประเด็นนี้ตกต่ำไปมากกว่านี้ จึงขอฝากความหวังไว้ที่กระบวนการตรวจสอบการกระทำผิด ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สร้างหลักประกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในสังคมซ้ำอีก

“ในนามของผู้หญิงคนหนึ่ง นักการเมืองที่กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต้องได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น การเป็นนักการเมือง ไม่ใช่เพียงเป็นตัวแทนของประชาชนเท่านั้น แต่ท่านมีภาระหน้าที่ในการเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชน เพราะประชาชนเอาเราเป็นแบบอย่าง เป็นความหวัง และยิ่งเป็นนักการเมืองที่มีครอบครัว การล่วงละเมิดผู้อื่นก็ถือว่าท่านได้ทำร้ายครอบครัวท่านเองด้วย ขอให้เรื่องนี้กระจ่างโดยเร็ว ขอให้กำลังใจเหยื่อทุกท่านที่กล้าหาญออกมาเปิดเผยความจริง เหยื่อทุกคนต้องได้รับความยุติธรรม” นางสาวธีรรัตน์ กล่าว