ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๔๙ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง