“คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย” พบ “สถานทูตจีน” แลกเปลี่ยนแนวทางเศรษฐกิจเพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า เมื่อบ่ายวานนี้ ตนพร้อมคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย และ กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย อดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายพชร นริพทะพันธุ์ กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ได้เข้าพบสถานทูตจีนตามคำเชิญ โดยได้พบกับ Mr. Wang Liping อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ Ms. Peng Fei ที่ปรึกษา Mr. Ge Jian เลขาโท Ms. Lui Haiyun เลขาตรี และ Mr. Wu Fei ผู้ช่วยทูต ที่ทำเนียบทูต โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นทางเศรษฐกิจและทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

คณะทำงานเศรษฐกิจของไทยได้ขอความเห็นสถานทูตจีนในทิศทางของเงินหยวนที่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการค้าโลก หลังจากที่มีการใช้เงินหยวนในการซื้อขายน้ำมัน การขยายการค้าและการลงทุนของประเทศจีน แนวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่จะขยายตัวเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต ตามแนวคิด The Changing World Order ของ Ray Dalio อีกทั้ง ผลกระทบของสงครามรัสเซียและยูเครน รวมถึงแนวทางการค้าการลงทุนของประเทศจีนในประเทศต่างๆ ในอาเซียนและในโลก

ทั้งนี้ ประเทศจีนเป็นตลาดการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดสำหรับประเทศไทยและเป็นแหล่งการลงทุนใหญ่อันดับที่ 2 สำหรับประเทศไทย ส่วนในด้านการดึงดูดการลงทุนจากจีนนั้น ประเทศไทยอยู่ในลำดับค่อนข้างท้าย ควรเร่งดำเนินการแก้ไข นอกจากนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงควรจะเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะช่วงที่เชื่อมต่อระหว่างเวียงจันทร์กับหนองคาย ควรจะต้องทำให้เสร็จโดยเร็ว นอกจากนี้ยังได้สอบถามถึงทิศทางรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศจีน การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศจีน โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอล แพลตฟอร์ม และแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศจีน

การแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเต็มที่และครบถ้วน โดยทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์อย่างมากจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น โดยคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยหวังว่าจะสามารถนำมาปฏิบัติและดำเนินการได้หากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในอนาคต