อนุสรณ์ แนะ กกต.แบ่งเขตให้รอบคอบ อย่าซ้ำรอยเลือกตั้ง62

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี การแบ่งเขตเลือกตั้งของกกต.ว่า การเลือกตั้งในปี2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ใช้ดุลยพินิจในการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม ไม่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างครบถ้วนรอบด้าน จนทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ไม่เคารพและไม่สะท้อนเจตนารมย์ที่แท้จริงของประชาชน การแบ่งเขตเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้า กกต.ต้องระมัดระวัง รับฟังเสียงของประชาชนและยึดตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ได้เห็นชอบในกรอบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ภาพรวมต้องให้มีประชากรใกล้เคียงกัน ลดการใช้ดุลพินิจของกกต. เพื่อความเป็นธรรมกับทุกพรรค ทุกพื้นที่ ทั่วทั้งประเทศ

“อดีตแก้ไขไม่ได้ แต่กกต.สามารถเริ่มต้นใหม่และทำให้ดีกว่าเดิมได้ การแบ่งเขตเลือกตั้งต้องยึดกรอบกฎหมาย รับฟังเสียงจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดกติการการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม” นายอนุสรณ์ กล่าว