รองโฆษกเพื่อไทย สะท้อนปัญหาสมัชชาคนจน ย้ำพรรคฯไม่ทิ้งคนรากหญ้า หลังรัฐบาลประยุทธ์ ปล่อยตามยถากรรมนาน 8 ปี เกษตรกร ทิ้งอาชีพ หารายได้อื่นประทังชีวิต

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมรับฟังปัญหาพี่น้องเกษตรกร ในเวทีสัญจรสมัชชาคนจนครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดยสมัชชาคนจน

นายชนินทร์ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมเสวนาได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนว่าตลอด 8ปีที่ผ่านมาการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ทำร้ายและทำลาย เกษตรกรอย่างมหาศาล ปัจจุบันจำนวนครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทยมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ มีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพ เกษตรกรผู้เฒ่าผู้แก่ต่างผลักดันลูกหลานให้ไปทำอาชีพอื่น เพราะอาชีพเกษตรกรถูกทำให้ไม่มีเกียรติ ไร้คุณค่า ปัจจุบันเกษตรกรไทยกว่า 70% ไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยรายได้จากการทำเกษตร ต้องพึ่งพารายได้หลักจากงานบริการแทน จนอาจกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในยุคพลเอกประยุทธ์ “ถูกบังคับให้จน” จนทั้งรายได้ที่ตกต่ำ และจนทั้งโอกาสที่จะลืมตาอ้าปาก ไม่สามารถพัฒนาอาชีพของตัวเอง เพราะรัฐบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอในการหาตลาดให้กับสินค้าเกษตร จึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรต้องรอการขายให้กับตลาดภายในประเทศเพียงอย่างเดียว สินค้าเกษตรท่ีรอเวลาขายไม่ได้ ก็ต้องยอมรับความเสียหาย เช่น ผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรอื่นท่ีถึงฤดูการเก็บเกี่ยวจำเป็นต้องขาย หากขายไม่ได้ก็ต้องทิ้ง ในขณะเดียวกันชาวนาซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ต้องเก็บข้าวค้างยุ้งฉาง ไม่สามารถขายได้ เพราะราคาข้าวตกต่ำ มูลค่าการส่งออกตกต่ำลงเรื่อยๆจนแพ้เวียดนามาหลายปี และรัฐบาลยังล้มเหลวในการควบคุมต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ปล่อยให้ราคาปุ๋ย น้ำมันเชื้อเพลิง และอาหารสัตว์ พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนคล้ายกับการ “สร้างกับดักทางการเกษตร” เพราะเมื่อต้นทุนพุ่งสูงแต่ราคาผลผลิตตกต่ำ สุดท้ายบาปกรรมตกที่เกษตรกร คือยิ่งทำยิ่งเจ๊ง ทั้งนี้ ทางเครือข่ายเกษตรกรได้ฝากข้อเรียกร้องให้ทางภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิต สิทธิ์ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ต่างๆโดยชุมชนเอง ตลอดจนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มเติมสิทธิของพี่น้องเกษตรกรให้เสมอภาคกับอาชีพอื่นๆ

นายชนินทร์ ยืนยันกับพี่น้องเกษตรกรว่า จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของพรรคเพื่อไทยในวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยยืนยันจุดยืนเคียงข้างพี่น้องรากหญ้าทั่วประเทศ สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาให้เกษตรกร โดย

1.หาตลาดเร่งระบายสินค้า
2.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรทันที
3.ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบ ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ นำเทคโนโลยี AI เข้ามาร่วมวางแผนการทำการเกษตร
4.ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุสินค้าสำหรับสับเปลี่ยนขายผลผลิตนอกฤดู
5.แก้ไขปัญหาไม่มีที่ดินทำกินและขาดเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ

“ผลงานพลเอกประยุทธ์เป็นที่ประจักษ์ว่า อยู่มาจะครบ 8ปี ไม่เคยแก้ไขปัญหาเกษตรกรได้สักเรื่อง เกษตรกรจนลงเรื่อยๆ อีกทั้งปล่อยม็อบชาวนาเคว้งหน้ากระทรวงการคลังกว่า 2 เดือน นับเป็นยุคมืดที่เกษตรกรไทยถูกปฏิบัติอย่างไร้เกียรติ หากรัฐบาลเพื่อไทยได้กลับมาบริหาร เราจะพลิกฟื้นความมั่งคั่งให้เกษตรกรไทย พัฒนาการเกษตรให้ทันสมัย ให้เกษตรกรไทยกลับมาภาคภูมิใจได้อีกครั้ง” นายชนินทร์กล่าว