“เพื่อไทย” จี้ “ประยุทธ์” เพิ่มค่าแรงให้กรรมกร รับวันแรงงาน และ เร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ชี้ เงินเฟ้อสูง ค่าครองชีพเพิ่มมาก แต่รายได้ไม่เพิ่ม แนะ กระทรวงเกษตรฯ และ กระทรวงพาณิชย์ต้องทำงานหนักกว่านี้ อย่ามัวยุ่งแต่ข่าวฉาวของพรรคจนลืมเกษตรกร

นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี และ คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์จะปล่อยราคาน้ำมันดีเซลให้ราคาเกิน 30 บาทในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ต้อนรับวันแรงงานสากล ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งเป็นลิตรละ 32 บาทและจะขึ้นไปถึงลิตรละ 35 บาทในอีกไม่นานนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นตาม เงินเฟ้อจะยิ่งพุ่งสูง ค่าครองชีพของ ชาวนา เกษตรกร กรรมกร และ ผู้มีรายได้น้อยจะต้องสูงขึ้นมากตามไปด้วย และจะสร้างความลำบากให้กับ ชาวนา เกษตรกร กรรมกร และผู้มีรายได้น้อยอย่างมาก

ดังนั้น คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยจึงอยากเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ได้เร่งเพิ่มรายได้ให้กับ ชาวนา เกษตรกร กรรมกร และ ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายเพียงพอตามทันค่าครองชีพที่พุ่งสูง โดยพลเอกประยุทธ์ ต้องเร่งเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานอยู่ได้หลังจากที่ค่าแรงขั้นต่ำไม่ขึ้นมานานแล้ว ค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพได้ ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้เร่งดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญแก่ผู้ใช้แรงงานในวันแรงงานสากลนี้

อีกทั้งพลเอกประยุทธ์ จะต้องให้ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงกว่านี้ ในภาวะที่สงครามรัสเซียยูเครน ทำให้มีความขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะข้าวสาลี ซึ่งน่าจะต้องทำให้ราคาข้าวไทยมีราคาสูงขึ้น ส่งออกได้มากขึ้นกว่านี้มาก ไม่ใช่ ชาวนาและ เกษตรกรต้องมาเจอ น้ำมันแพง ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง ปุ๋ยแพง อาหารสัตว์แพง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคากลับไม่ขึ้น หรือ ขึ้นเพียงเล็กน้อย ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ชาวนา และ เกษตรกรจะอยู่กันไม่ได้ และจะเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งพลเอกประยุทธ์จะต้องเร่งฟื้นเศรษฐกิจไทยเพื่อให้มีเงินไหลเวียนในระบบมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ผู้มีรายได้น้อย และ คนหาเช้ากินค่ำให้เพียงพอกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงมาก

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ และ กระทรวงพาณิชย์ จะต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ในการเพิ่มรายได้ให้กับ ชาวนา และ เกษตรกร ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้น เพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ และ ต้องทำการตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยขายได้ในราคาที่ดีกว่านี้ อย่ามัวแต่ยุ่งกับปัญหาข่าวฉาวของพรรค และทะเลาะกันหนักในพรรค โดยละเลยหน้าที่ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการบริหารที่ต่ำอยู่แล้ว ยิ่งต่ำลงไปอีก ชาวนา และ เกษตรกรจะเดือดร้อนกันหนัก เพราะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ แทบจะไม่ได้ดูแลชาวนาและเกษตรกรเลยตั้งแต่ 8 ปีหลังการปฏิวัติ ทำให้ชาวนาและเกษตรกรคิดถึงพรรคเพื่อไทยที่ดูแลชาวนาและเกษตรกรอย่างดีมาโดยตลอด และ อยากให้ชาวนาและเกษตรกรฝากความหวังกับพรรคเพื่อไทยได้อย่างเต็มที่ในการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่นานนี้