‘ชลน่าน’ เปิดเวทีฝ่ายค้าน ปลุก ‘ทวงคืนอำนาจประชาชน’ ชี้ 8 ปีประยุทธ์ ‘ประชาธิปไตยเสื่อม ประเทศโทรม แรงงานสิ้นหวัง’ ซัด ‘รัฐธรรมนูญ’ สร้างกลไกบิดเบี้ยว ทำ ‘คนไทย’ ไม่ต่างจากมนุษย์ที่มีหัวใจพิการแถมยังถูกล่ามด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดโครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชน : ทั่วไทยทวงคืนอำนาจประชาชน เวทีที่ 3 ‘ประชาธิปไตยเสื่อม ประเทศโทรม แรงงานสิ้นหวัง’ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ว่า การบริหารประเทศภายใต้อำนาจของรัฐบาลชุดนี้ ทำให้พี่น้องประชาชนขาดสิทธิ์ หมดเสียง สิ้นเสรีภาพ พี่น้องประชาชนถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่วินาทีแรกที่มีการยึดอำนาจ โดยเฉพาะการออกกฎหมายพิเศษและรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาบังคับใช้ หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญถาวรที่ถูกยกร่างขึ้นโดยพวกเขาก็ละเมิดสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรง เสียงที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนในสภาฯ ก็ถูกใช้กลไกที่บิดเบือนปิดกั้น แม้แต่การเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน หรือการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถูกปิดกั้นด้วยกลไกที่บิดเบี้ยว จากการกำหนดให้ใช้สภาเดี่ยว ที่มี ส.ว.เป็นเสียงข้างมาก ไปจนถึงเสรีภาพของพี่น้องประชาชนก็ถูกจำกัด ทั้งพรรคการเมือง นักการเมือง และเยาวชนผู้เห็นต่างกับรัฐ ถูกจับกุมคุมขังจนสิ้นเสรีภาพ

“รัฐธรรมนูญที่พวกเขาบัญญัติขึ้นมา ส่งผลให้เกิดวิกฤตกับพี่น้องประชาชน รัฐธรรมนูญเปรียบเหมือนหัวใจของมนุษย์ ทำให้วันนี้พวกเราเสมือนมนุษย์ที่มีหัวใจพิการและร่างกายยังถูกล่ามโซ่ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้พี่น้องประชาชนตกอยู่ในภาวะสิ้นหวัง” ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าว

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า วันนี้คนไทยที่เป็นกำลังแรงงาน 39 ล้านคนในทุกภาคส่วนต้องได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาล ซึ่งสะท้อนไปที่ตัวเลขการว่างงานและเสมือนว่างงานที่มากเกือบ 4 ล้านคนหรือเกือบร้อยละ 10 หรือของแรงงานทั้งหมด 8 ปีที่ผ่านมารัฐบาลนี้ได้ทำประชาชนจนลง ประเทศเจ๊ง หนี้เพิ่มรายได้หด ประเทศเสียหายยับเยินจากมาตรการที่ผิดพลาด กู้เงินมาใช้ก็ไม่เกิดประสิทธิภาพ สร้างหนี้สินแต่ไม่สร้างรายได้จนประเทศใกล้เข้าสู่ทางตันทางการคลัง