ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๕๓ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๖

Categories: ประกาศ