“พวงเพ็ชร” มั่นใจพท.ได้ ส.ก.เกิน 25 เสียง ไม่มีผู้สมัครผู้ว่าฯไม่ใช่ปัญหา ใช้สภาฯกทม.ขับเคลื่อนนโยบายได้

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งส.ก. พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการหาเสียงเลือกตั้งส.ก.ช่วงที่ผ่านมาว่า การหาเสียงที่ผ่านมากระแสการตอบรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มองเห็นความตั้งใจของผู้สมัคร สก ของพรรคเพื่อไทย ท่ีลงพื้นท่ีช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ระบาด มาอย่างต่อเนื่อง ทาถึงวันนี้ผู้สมัครของพรรคก็ยังลงพื้นที่กันทุกวันบอกกล่าวนโยบายให้ประชาชนที่เราจะเข้ามาพัฒนาให้เขารับทราบ ประชาชนตอบรับอย่างดีโดยเฉพาะนโยบาย กองทุนพัฒนาชุมชน 200,000 บาท ที่ประชาชนต่างชื่นชอบ และนโยบาย 50 เขต 50 โรงพยาบาล ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาการขาดแคลนโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งมีปัญหาอย่างชัดเจนในวิกฤติโควิดที่ผ่านมา นโยบายของเพื่อไทยจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ เมื่อถามว่าการเลือกตั้ง 50 เขต พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าส.ส.จะได้รับเลือกจากประชาชนกี่เขต นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า เราขอทำให้ดีที่สุด จากกระแสตอบรับของประชาชนคิดว่าาส.ก.ของเพื่อไทยคงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเกินครึ่ง เพราะความขยันของผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยที่ลงพื้นที่พบชาวบ้านรับรู้ปัญหาที่แท้จริง และบอกกล่าวนโยบายให้เขารับทราบ ก็มั่นใจว่าถ้าได้รับเลือกจะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด เพราะถ้าใครไม่ลงพื้นที่จริงจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแต่ละปัญหาจะแก้ไขอย่างไร

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่านโยบายต่างๆจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า เรามั่นใจว่าส.ก.ของเราจะได้รับเลือกแบบแลนด์สไลด์ เมื่อได้ส.ก.เกินครึ่งของสภากทม. ก็มั่นใจว่าเราจะใช้เวทีสภาฯกทม.ขับเคลื่อนนโยบายของเราให้เป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตของคนกรุงเทพฯได้อย่างแท้จริง