“อนุรักษ์”แนะ“บิ๊กตู่”นิรโทษกรรมนักศึกษาติดหนี้เหมือนคสช. ชี้กรรมาธิการเร่งเข็นร่างช่วยลูกหนี้ กยศ.2 ล้านราย ปรับโครงสร้างหนี้ไม่ต้องขึ้นศาล

นางอนุรักษ์ บุญศล ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เปิดเผย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ มีมติตรงกันว่าการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา คือการลงทุนในอนาคต ควรคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดหรือไม่เกินร้อยละ 0.25 ซึ่งต่ำกว่ากฎหมายกำหนด เหตุที่ลดเพดานดอกเบี้ยลงนั้น เพื่อเป็นการ แบ่งเบาภาระให้ผู้กู้ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และเป็นการลงทุนในเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำทำให้คนไทยมีงานและมีรายได้

นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยังให้ยกเลิกค่าปรับจากผู้กู้ กรณีผิดนัดชำระหนี้ หรือมีการชำระเงินกู้คืนล่าช้า รวมทั้งยกเลิกผู้ค้ำประกันด้วย เพราะที่ผ่านมา ผู้ค้ำประกันส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้นำหมู่บ้านหลายแสนคน ต้องรับผิดชอบโดนดำเนินคดียึดบ้านยึดที่ดิน นำมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้คืนให้กับกองทุน กยศ. การกระทำดังกล่าวเป็นการสร้าง ภาระให้กับผู้ค้ำประกัน ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงเห็นควรตัดภาระส่วนนี้ออกไป

นางอนุรักษ์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของลูกหนี้จำนวนกว่า 2 ล้านรายทางกรรมาธิการเห็นควรให้กยศ.ดำเนินการยุติการฟ้องร้อง แต่ควรจะเปิดโอกาสให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้มีการเจรจากันผ่านโครงการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้กยศ.ทั้ง 2 ล้านราย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นลูกหนี้ กยศ. มีทาง ออกมากขึ้น และไม่ทำให้คดีรกศาลด้วย

“ในส่วนของลูกหนี้เก่าจำนวน 2 ล้านราย จะมีมาตรการแก้ ปัญหา กันในครั้งต่อไป รวมทั้งเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับลูกหนี้กยศ.ทั้ง 2 ล้านราย เหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพราะทั้งหมดตอนนี้กลายเป็นกลุ่มคนที่ติดเครดิตบูโร หมดโอกาสทำธุรกิจในอนาคต ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่ง แก้ปัญหาเพื่อโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่อไป พลเอกประยุทธ์ต้องกล้าทำเพื่อประชาชน อย่าอ้างว่ารักประชาชน เป็นเพียงแค่ลมปากเท่านั้น” นางอนุรักษ์ กล่าว