ประกาศพรรคเพื่อไทยฉบับที่ ๕๖ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ