ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๕๗ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดพัทลุง เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ