ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๕๘ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ