‘เพื่อไทย’ ชี้ ผลเลือกตั้ง ส.ก. สะท้อนคนกรุงเทพฯ ไม่เอารัฐประหาร ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเมืองมีอนาคต มีความมั่งคั่งอีกครั้ง

พรรคเพื่อไทย นำโดย นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม. และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ก. พร้อมด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง 20 คน ร่วมแถลงข่าวขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกส.ก.จากพรรคเพื่อไทย เป็นเสียงสะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาล ปฏิเสธการรัฐประหารที่ผ่านมา และ ส.ก.พรรคเพื่อไทยพร้อมทำงานสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครจากทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและฟื้นคืนประเทศไทยให้กลับมามีอนาคตมั่งคั่งอีกครั้ง

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ก. กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือก ส.ก. พรรคเพื่อไทยถึง 20 คนซึ่งทุกคะแนนเสียงคือเครื่องชี้วัดการไม่เอารัฐประหาร คือการฝากความหวังจากประชาชนในวันที่รัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลว ส.ก.พรรคเพื่อไทย ให้คำมั่นว่าเราจะทุ่มเททำงานร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดทุกพรรค เราจะไม่แบ่งพรรคแบ่งสี เราจะผลักดันนโยบายของส.ก.พรรคเพื่อไทยในสภา กทม. รวมถึงนโยบายจากทุกพรรคที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาคนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เราสัญญาว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อให้กรุงเทพดีขึ้นสมกับความตั้งใจของชาวกรุงเทพฯ ทุกคน

“คะแนนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ สะท้อนว่าคนกรุงเทพฯ เบื่อรัฐประหาร เบื่อคณะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ชาวกรุงเทพฯ ต้องการความเปลี่ยนแปลง ผลการเลือกตั้งสนาม กทม. จะเป็นผลสะท้อนไปยังการเลือกตั้งใหญ่ ที่ทุกคนจะต้องออกมาแสดงออกเลือกพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยให้ชัดเจน เพื่อจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้จริงๆ” ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ก. พรรคเพื่อไทย กล่าว

ด้านนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม. กล่าวว่า ส.ก.พรรคเพื่อไทย จะทำงานร่วมกับผู้ว่าฯ กทม. โดยผู้ว่าฯ กทม. เป็นฝ่ายบริหาร สภา กทม.จะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เราจะผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทย 5 นโยบายเข้าสู่สภา กทม. เราจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับคนกรุงเทพ ตามนโยบายลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ กระจายความมั่งคั่งอย่างจริงจังเพื่อตอบแทนคะแนนเสียง 6 แสนคะแนน ที่เลือกพรรคเพื่อไทย และจะเป็นพลังผลักดันให้เราทำงานต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในไม่ช้าให้สำเร็จอีกด้วย