ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ