‘จาตุรนต์’ ปลุก ‘คนอีสาน’ ร่วมกัน ‘แลนด์สไลด์’ เพื่อ ‘ไล่ประยุทธ์’ เปลี่ยนประเทศ-สร้างประชาธิปไตย เผยบันได 3 ขั้น เริ่มแล้วจากเลือกตั้งกรุงเทพฯ ส่งสัญญาณประชาชนไม่เอาประยุทธ์

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย กล่าวบนเวที ‘ครอบครัวเพื่อไทย บ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม’ ไปเยี่ยมยามถามข่าวชาวสุรินทร์ เผยเป้าหมายแผนบันได 3 ขั้น ‘แลนด์สไลด์เพื่อไทย’ ตั้งแต่การแลนด์สไลด์เลือกตั้ง กทม. ที่จะนำไปสู่แลนด์สไลด์เพื่อเปลี่ยนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาออกไป และแลนด์สไลด์สุดท้ายคือรวมใจคนทั้งประเทศแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า เคยมาปราศรัยที่สุรินทร์ครั้งแรกจนถึงวันนี้กว่า 30 ปี รู้จักนักการเมืองตั้งแต่สมัยนั้นจนวันนี้หลายคนเป็นนักการเมืองอยู่ และวันนี้เช่นกันที่ได้พบพี่น้องที่เคยร่วมต่อสูhเพื่อประชาธิปไตยร่วมกันมายาวนานและไม่เคยลืมการต่อสู้ที่ยากลำบาก พรรคเพื่อไทยจึงมีสมาชิกตั้งแต่ผู้ร่วมต่อสู้ ผู้ร่วมอุดมการณ์ คนทำงานกันมาตั้้งแต่พรรคไทยรักไทยจนถึงพรรคเพื่อไทย มาเป็นครอบครัวเพื่อไทยในวันนี้ เรามีครอบครัวเพื่อไทยไม่ใช่เพื่อความสุขของใคร แต่เราเป็นครอบครัวเพื่อไทยเพื่อความสุขของทุกครอบครัวคนไทยทั่วประเทศ

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ถ้าครอบครัวเพื่อไทยร่วมกันทำงานประสานกับพี่น้องทุกภาค เราจะเปลี่ยนรัฐบาลได้ เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีได้ คราวหน้าต้องแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินเท่านั้น ดูตัวอย่างการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. แลนด์สไลด์ จะเห็นผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ทำงานทุกวันออกไปพบประชาชนฟังความเห็น ซึ่งแตกต่างกับผู้ว่าฯ กทม. ที่พลเอกประยุทธ์เคยตั้งมาราวฟ้ากับเหว ประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ไม่พอใจผู้ว่าฯ กทม. คนนั้น แต่เขาไม่พอใจคนแต่งตั้งผู้ว่าฯ กทม.คนนั้นด้วย นั้นคือแลนด์สไลด์ที่หนึ่ง คนกรุงเทพฯ คิดต่อแล้วว่าเปลี่ยนผู้ว่าฯ แล้วดีขนาดนี้ และคราวหน้าจะเปลี่ยนายกฯ ถามว่า คนสุรินทร์ต้องการเปลี่ยนไหม ?

“การเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนพลเอกประยุทธ์ ออกไป เป็นภาระครอบครัวเพื่อไทยที่ต้องประสานกับประชาชนให้กว้างขวางเพื่อร่วมกัน เริ่มต้นจากสุรินทร์และอีสาน เพราะคนอีสานเคยเลือกตั้งรัฐบาลเสียงถล่มทลายมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน จนมาถึงพรรคเพื่อไทย เราตั้งรัฐบาลได้เพราะคนอีสาน แต่ไม่ใช่เพียงแค่นี้ เพราะการชนะถล่มทลายเริ่มต้นที่อีสาน เพื่อให้ได้ตั้งรัฐบาลใหม่ให้คนไทยทั้งประเทศ คนทั้งประเทศได้รับประโยชน์” อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย กล่าว

นายจาตุรนต์ กลา่วว่า ภารกิจอีกประการคือการสร้างประชาธิปไตย ที่ต้องพึ่งคนอีสาน เพราะคนอีสาน 13 จังหวัดเคยลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญรอบที่แล้วสูงที่สุด เห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย ครอบครัวเพื่อไทยจะได้คุยกับพี่น้องภาคอื่นเพื่อร่วมแก้รัฐธรรมนูญ ดังนั้น เราจะเห็นว่าถ้าจะแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศ แลนด์สไลด์ก้าวแรก คือการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. แลนด์สไลด์ที่สอง เปลี่ยนรัฐบาลให้ได้ เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งให้ได้ และ แลนด์สไลด์ที่สามสุดท้ายคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทย