เลขาฯเพื่อไทย อ้อนชาวสุรินทร์แลนด์สไลด์เพื่อไทย มั่นใจคนไทยกลับมาลืมตาอ้าปากได้เหมือนสมัยนายกฯทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ชี้รัฐบาลหน้าต้องเร่งช่วยเกษตรกรไทย 3 เรื่อง สร้างองค์ความรู้ใหม่ เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มศักยภาพขนส่ง-การตลาด

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวบนเวที ‘ครอบครัวเพื่อไทย บ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม’ ไปเยี่ยมยามถามข่าวชาวสุรินทร์ โดยเริ่มต้นเล่าย้อนถึงเหตุการณ์นั่งรถไฟหาเสียงของพรรคไทยรักไทยในภาคอีสาน ของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี 2548 โดยหนึ่งในจังหวัดที่ ดร.ทักษิณ เดินทางมาเยี่ยมเยือน คือจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งถือว่ารถไฟขบวนนั้นเป็นขบวนแห่งโอกาส เพราะได้กล่าวถึงหลายนโยบายที่กลายมาเป็นนโยบายที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ขณะนั้น ดร.ทักษิณได้ขี่ช้างชื่อ “พลายบัว” ซึ่งเชื่อกันว่า ผู้ได้ขึ้นบนหลังช้างจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต รวมทั้งในช่วงปี 2559 ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังปัญหาพี่น้องชาวนา ซึ่งขณะนั้นประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำไม่ถึง 15 บาทต่อกิโลกรัม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้รับซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาด แล้วนำไปขายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อน สำหรับครอบครัวเพื่อไทยแล้ว สุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญ เป็นทั้งพื้นที่ชายแดน พื้นที่ทางเกษตรกรรม พื้นที่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เราได้เป็นรัฐบาลรวมกันแล้วเพียง 8 ปีเท่านั้น แต่ในช่วงเป็นรัฐบาลไทยรักไทย 1 รวม 4 ปี เป็นไทยรักไทย 2 รวม 1 ปี เป็นรัฐบาลพลังประชาชน 3 ปี แต่อีก 12 ปีที่พี่น้องประชาชนต้องเสียเวลาไป รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจของพี่น้องประชาชนปล้นอำนาจจากประชาชนไป ประเทศไทยถอยหลังอย่างมาก สิ่งที่ประเทศจะต้องเสียเวลาเสียโอกาสในเวทีโลก ไปพบกับประเทศไหนไม่มีใครคบหา ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะมืดมน แต่ทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลง มีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมเป็นอย่าง ยกตัวอย่างในอดีตประเทศไทยปลูกมะเขือเทศ 1 กิโลกรัม ต้องใช้น้ำ 200 ลิตร
แต่ในเนเธอร์แลนด์ ปลูกมะเขือเทศ 1 กิโลกรัม ใช้น้ำเพียง 4 ลิตร ประเทศไทยไม่เคยนำเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาการเกษตร ขณะที่การปลูกข้าวของไทย ได้ผลผลิต 400 กิโลกรัมต่อไร่ เวียดนามปลูกข้าวได้ผลผลิต 800 กิโลกรัมต่อไร่ จีนมีศูนย์วิจัยที่มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง สามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตมากถึง 1,900 กิโลกรัมต่อไร่ ประเทศไทยเดินตามเขาและเราล้าหลังไปมากแล้ว

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า รัฐบาลในนอนาคตจะต้องเร่งทำใน 3 เรื่องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทย ได้แก่

1.สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้พี่น้องเกษตรกร ทั้งในด้านดิน น้ำ พันธุ์พืช ปุ๋ย วิธีกระบวนการต่างๆ

2.ให้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับพี่น้องเกษตรกร เพื่อเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมแบบไร้อนาคต ไปสู่เกษตรสมัยใหม่ ไปสู่อุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่

3.การขนส่ง และการตลาด เพื่อผลิตพืชผลทางการเกษตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

ส่วนในจังหวัดสุรินทร์ ต้องเน้นไปที่ 3 เรื่องหลัก

1.เรื่องข้าว ต้องพัฒนาทั้งเรื่องสายพันธุ์และวิธีการปลูก โดยเน้นไปที่เกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น

2.เรื่องปศุสัตว์ วัว-ควาย ในตอนนี้ ทั้งเวียดนามและลาวนิยมบริโภคเนื้อวัวจากประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ถึงเวลาที่ต้องจริงจังและพัฒนาองค์ความรู้ให้เนื้อวัวไทย มีที่ยืนในตลาดโลกให้ได้

3.เรื่องปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนา เพราะภูมิปัญญาดั้งเดิมของพี่น้องมีมูลค่ามหาศาลอยู่ในตัวเอง ไหมไทยสุรนิทร์ขึ้นชื่อว่าเป็นไหมที่ดีที่สุดในโลก

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า คนไทยเสียเวลาไปหลายช่วงโอกาส วันนี้ในอดีตมีการเปลี่ยนแปลง วันนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ หัวใจเดิมเป็นบ้านที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 20ปีที่ผ่านมา บางคนมีกำลังใจต่อสู้ หลายคนไปตั้งพรรคใหม่ แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่พรรคเดิมที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง คือพรรคเพื่อไทย พรรคที่รวบรวมคนที่มีอุดมการณ์ มีแนวคิดประชาธิปไตยและไม่ยอมก้มหัวให้เผด็จการเป็นเด็ดขาด และขอพูดแทนหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่อยู่ในระหว่างรักษาตัวจากการป่วย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และพี่น้องคนไทยทุกคน มาร่วมกันเป็นครอบครัวเพื่อไทย บ้านหลังใหญ่ที่มีความสุข เป็นบ้านในอนาคตที่เราจะเดินร่วมกันในการต่อสู้ครั้งหน้า ศึกครั้งหน้าที่จะมาถึง เป็นศึกครั้งใหญ่ ที่ยากลำบาก ท้าทาย มีกับดัก อุปสรรค มีผลไม้พิษที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นปัจจัยถ่วงพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว เชื่อมั่นใจว่าใน 77 จังหวัดจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต แต่การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยพลังจากพี่น้องประชาชน ต้องได้อำนาจรัฐในการบริหารประเทศ การได้อำนาจรัฐต้องชนะการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ขอพี่น้องชาวสุรินทร์แลนด์สไลด์ให้กับพรรคเพื่อไทย

“ถ้าเราแลนด์สไลด์ โอกาสที่เกษตรกร พี่น้องคนไทยทุกคนได้ลืมตาอ้าปาก คิดถึงอดีตที่เรามีความสุข คิดถึงอดีต ที่นายกฯทักษิณ เคยสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมา เป็นบ้านที่อบอุ่นมั่นคงแข็งแรง อดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ เคยประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยนั้น วันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสร้างความหวังให้กับประเทศ สร้างครอบครัวเพื่อไทยให้มีความยิ่งใหญ่ แข็งแรง สามารถนำพาประเทศชาติไปสู่ความสำเร็จ เป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไป” นายประเสริฐ กล่าว