นพดล หวังการเลือกตั้ง กทม จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ เตือน กทม. ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้าง ภารกิจมาก แต่อำนาจน้อย เอาใจช่วยผู้ว่าฯคนใหม่

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงผลพวงจากการเลือกตั้งผู้ว่า กทม ที่ผ่านมาว่า ถือเป็นพัฒนาการที่ดีต่อประชาธิปไตยของประเทศ สะท้อนว่าคนไทยตื่นตัวและหวงแหนสิทธิที่จะเลือกคนเพื่อเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งสิทธิเลือกตั้งเป็นปัจจัยพื้นฐานของประชาธิปไตย เป็นการสร้างความชอบธรรมให้ตำแหน่ง เป็นการเคารพเสียงของประชาชน และที่สำคัญเป็นปัจจัยเอื้อให้ประชาธิปไตยไทยเบ่งบานขึ้นไปอีกขั้น

ส่วนตัวผู้ว่าฯ กทม.ที่ประชาชนเลือกมานั้น เห็นท่านขยันขันแข็ง รู้ปัญหา เร่งแก้รวดเร็ว ก็เชื่อว่าคุณภาพชีวิตชาวกรุงเทพฯจะดีขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาเชิงโครงสร้างของ กทม. ยังมีอยู่ เช่น 1) ผู้ว่าฯมีภารกิจมาก แต่อำนาจน้อย ปัญหาหลายเรื่องในพื้นที่ กทม ยังอยู่ในอำนาจของหน่วยราชการอื่นๆ เช่น ถนน ท่าเรือ รถเมล์ รถไฟฟ้าตึกสูง การดูแลความปลอดภัย เรื่องนี้ต้องคิดต่อว่าจะทำอย่างไร เราต้องทะลวงคอขวดแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนี้เพื่อให้ กทม. แก้ไขปัญหาให้คน กทมฺ ได้มากและรวดเร็วขึ้น 2) ปัญหาพื้นที่ กทมฺ ที่กว้างขวาง และยังไม่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น เฉกเช่นจังหวัดอื่นๆที่มีทั้ง อบจ เทศบาล อบต ก็ล้วนเป็นประเด็นที่เราต้องช่วยกันขบคิดว่าการบริหารจัดการเมืองหลวง เช่น ลอนดอน ปารีส โตเกียว ที่มีการกระจายอำนาจลงไประดับเขตย่อยลงไปอีกและมีให้คนในเขตเลือกผู้บริหารเขต และสภาเขต แล้วแบ่งงานในระดับเมืองและระดับเขตให้ชัดเจน ซึ่งน่าจะช่วยแบ่งเบางานผู้ว่าฯได้มาก และประชาชนก็จะได้เลือกตัวแทนเข้ามาแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นของตนได้ เช่น การเก็บขยะ ตลาดสด ถนนซอยในเขต
“หวังว่าการเพิ่มอำนาจในบางเรื่องให้ กทม. และผ่องถ่ายภารกิจท้องถิ่นให้เขต แล้วให้ประชาชนเลือกผู้บริหารเขตน่าจะเป็นเรื่องที่ควรถกเถียงกันต่อไปว่าอะไรคือแนวทางที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการเมืองหลวง ในชั้นนี้ขอเอาใจช่วยผู้ว่า กทม.ที่มาจากเสียงบริสุทธิ์ของคน กทม.ให้แก้ปัญหาให้สำเร็จ การเข้าสู่อำนาจที่สง่างามนับเป็นจุดเริ่มต้นที่งดงาม”