ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๕๙ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ