เพื่อไทย จี้ รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา‘ลัมปีสกิน’ ระบาดหนัก โดยเร็ว

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน กระจายในพื้นที่ 10 อำเภอ จาก 16 อำเภอ ในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ซึ่งมีวัว (โค) ป่วยตาย 65 ตัว ทำสถิติสูงสุดในประเทศไทย ว่า วัวหายล้อมคอก ว่าหนักแล้ว แต่การปล่อยให้โรคลัมปีสกินระบาดอีกระลอกทั้งที่รับรู้ปัญหามานานหนักกว่า ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเคยอภิปรายเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน และได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขว่า ต้องเร่งกระจายวัคซีนให้ถึงมือเกษตรกรโดยทั่วถึง ทันเวลา วัคซีนโด๊สละไม่กี่บาท แต่หากวัคซีนไม่เพียงพอ หรือกระจายไม่ทั่วถึงจะส่งผลเสียหายต่อเกษตรกรอย่างหนัก ส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายอย่างมาก ไม่เฉพาะจังหวัดชัยภูมิ หลายจังหวัดยังได้รับวัคซีนไม่ทั่วถึง บางส่วนที่ได้รับก็ล่าช้า รัฐบาลโฆษณาว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถควบคุมการระบาดโรคลัมปีสกินได้เบ็ดเสร็จ แต่กลับปล่อยให้มีการแพร่ระบาดซ้ำเติมประชาชนอีกระลอก จะรับผิดชอบอย่างไร

“รัฐบาลล้มเหลวซ้ำซากในการควบคุมโรคระบาด ลัมปีสกินระบาดรอบที่แล้วเสียหายนับพันล้านบาท การเยียวยาเกษตรกรก็ยังทำได้ไม่ทั่วถึง การระบาดระลอกใหม่ก็มาเกิดซ้ำขึ้นอีก รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว” นายอนุสรณ์ กล่าว