อนุสรณ์ ขอบคุณคนอีสาน สะท้อนผ่านอีสานโพล สนับสนุนพรรคเพื่อไทย

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ม.ขอนแก่น เปิดผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คนอีสานกับการปลูกกัญชาเสรี” พบ ยังสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ว่า พรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวอีสาน ที่ยังเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทย แต่เราจะไม่ลิงโลดใจ หรือ ชะล่าใจ จะมุ่งเน้นทำงานหนักเพื่อนำเสนอนโยบายที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชน จะให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบายที่ทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น ผ่านนโยบายสำคัญ อาทิ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจอาหารโลกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลก (food security) พลิกโฉมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี ระบบน้ำ ดิน ทุน ออกแบบกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ปรับหนี้เกษตรกร ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น รถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างก้าวกระโดด