นพดล มองนิด้าโพลทิศทางที่ดี แต่ของจริงคือวันเลือกตั้ง แต่ก่อนเลือกตั้งควรแก้ มาตรา 272 ไม่ให้ ส.ว. โหวตนายกฯได้เหมือนส.ส.

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 272 ยังเปิดให้ ส.ว. โหวตนายกฯเหมือนส.ส. ทั้งๆที่ ส.ส. คือคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านๆได้เคยสนอแก้ในสภาหลายครั้ง แต่ยังไม่สำเเร็จ ที่พูดไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลที่เป็น ส.ว.  แต่ตนเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญและเป็นเรื่องหลักการประชาธิปไตย การแก้ไขมีข้อดีมากมาย เช่น 1) ทำให้ประชาชนพิจารณาเลือกผู้นำทางการเมืองจากความรู้ความสามารถ กรณีการเลือตั้งผู้ว่า กทม.ที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นชัดเจน การได้คนตรงใจประชาชนมันดีอย่างที่เห็น 2) การได้รับความเห็นชอบในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้การเข้าสู่ตำแหน่งสง่างาม เป็นประชาธิปไตย ไร้ข้อครหา 3) เป็นการเคารพเจตจำนงของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ทำให้การเลือกตั้งมีความหมายยิ่งขึ้น ประชาชนหวงแหนสิทธิของตนเอง 4)ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศว่ามีกติกาการเมืองที่เป็นธรรม ไม่ได้ออกแบบเพื่อบุคคลใดคณะใด มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ถ้ามีกติกาที่เป็นธรรมจะทำให้สถานะของประเทศดีขึ้นอย่างแน่นอน พรรคเพื่อไทยอาจต้องหารือประเด็นนี้ว่าจะดำเนินการร่วมกับพรรคอื่นๆอย่างไร ในอายุสภาที่เหลืออยู่
 
นายนพดล กล่าวถึงโพลสำนักต่างๆเช่น นิด้าโดลที่คะแนนนิยมของคุณแพทองธารและของพรรคเพื่อไทยค่อนช้างสูงนั้น ตนขอบคุณความเห็นของพี่น้อง อย่างไรก็ตาม ความนิยมเปลี่ยนแปลงได้เสมอ แต่ถ้าพรรคมีนโยบาย ที่ตอบโจทย์และความคาดหวังของพี่น้องประชาชนแล้ว และรู้ปัญหา มีแนวทางแก้ และประชาชนเชื่อว่าแก้ได้ การสนับสนุนน่าจะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไปอีก แต่ฟังว่าทุกฝ่ายในพรรคไม่ได้ประมาท คงต้องทำงานต่อเนื่องต่อไป ผลที่แท้จริงคือคะแนนในวันเลือกตั้ง