“อนุสรณ์” แนะ กัญชาเสรี ต้องรอบคอบ รัดกุม ไม่ทำกัญชาเสรีเพื่อการเมือง

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี จีนและเกาหลีใต้ออกประกาศเตือนประชากรของตนที่พำนักอยู่ในแคนาดา ห้ามยุ่งเกี่ยวกับกัญชา ไม่เช่นนั้นอาจจะถูกลงโทษเมื่อกลับประเทศ ว่า แม้ประเทศไทยจะดําเนินการปลดล็อคให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ แต่ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นข้อกังวลและข้อห่วงใยจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศต่างประเทศ รัฐบาลต้องรับฟังอย่างครบถ้วนรอบด้าน มิฉะนั้นกระแสจะตีกลับ ได้ไม่คุ้มเสีย พรรคเพื่อไทยไม่ขัดขวางกัญชาเพื่อการแพทย์ แต่ กัญชาเสรี ต้องระมัดระวังและควบคุมให้ดี เพราะกระทบกับสังคมในวงกว้างทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ก่อนเปิดกัญชาเสรี ต้องออกกฎหมายควบคุมให้รอบคอบก่อน ไม่ใช่ เปิดเสรีก่อนแล้วค่อยมาออกกฎหมายควบคุมในภายหลัง
ไม่ลำพังท่าทีกังวลใจของจีนและเกาหลีใต้ เชื่อว่าจะมีอีกหลายประเทศออกมาตั้งข้อสังเกตด้วยความกังวลใจในประเด็นกัญชาเสรีเพิ่มเติมอีก ดังนั้นต้องออกระเบียบเพิ่มเติมเพื่อจำแนกกัญชาครัวเรือน กัญชาทางการแพทย์ กัญชาเพื่อการค้า จะควบคุมและกำหนดสัดส่วนอย่างไร หากชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย เมื่อเดินทางกลับออกไปถูกตรวจจับมีสารกัญชาที่อาจตกค้างในร่างกายในรูปแบบของอาหาร หรือ สินค้านำเข้าจากประเทศไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา ในขณะที่หลายประเทศจัดกัญชาเป็นยาเสพติด รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร มีแนวทางป้องกันปัญหาเหล่านี้อย่างไร

“ต้องยอมรับว่ากัญชาเสรีที่รัฐบาลไทยภูมิใจ ภาคประชาสังคมทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ยังมีข้อกังวลรัฐบาลจะต้องคำนึงถึงมิติทางการแพทย์ ทางสุขภาพ และทางเศรษฐกิจ ให้สมดุลย์ ไม่ทำนโยบายกัญชาเสรีเพื่อการเมือง ไม่เช่นนั้นอาจเกิดผลกระทบทางลบในวงกว้าง ที่รัฐบาลอาจไม่คาดคิด ” นายอนุสรณ์ กล่าว