อนุสรณ์ เตือน กัญชาเสรี กระทบการท่องเที่ยว

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ออกประกาศเตือนประชาชนของตนเองที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับกัญชา ไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษเมื่อเดินทางกลับประเทศ ว่า ในขณะที่ประเทศต้องการเม็ดเงินจากภาคการท่องเที่ยวมาเยียวยาวิกฤตเศรษฐกิจ แต่นโยบายกัญชาเสรี อาจส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว เพราะแม้ประเทศไทยจะปลดล็อคกัญชาเสรี แต่กัญชาในหลายประเทศ ยังเป็นสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย จึงขอตั้งคำถามด้วยความห่วงใย ดังนี้

1.ในขณะที่มีคำสั่งห้ามกำลังพลนำกัญชาเข้าเขตทหาร รัฐสภาและโรงเรียนประกาศเป็นเขตปลอดกัญชา แต่กระทรวงสาธารณสุข กลับจัดอีเว้นท์ให้รัฐมนตรีมากินกัญชาโชว์อย่างเอิกเกริกกลางกระทรวง ถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงหรือไม่ มีการตอบสนองการเมืองเกินจากกรอบความเหมาะสมหรือไม่

2.กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วมารับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาโดยไม่รู้ตัวและไม่ยินยอม หากเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง รวมถึงกรณีเดินทางกลับไปถูกตรวจพบสารตกค้างกัญชา จนกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายและถูกลงโทษ รัฐบาลจะรับผิดชอบและแก้ไขอย่างไร

3.รัฐบาลมีข้อมูลหรือไม่ว่าถ้าบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าสู่ร่างกาย สารตกค้างกัญชาจะอยู่ในร่างกายเป็นเวลากี่วัน เพื่อจะได้แจ้งเตือนข้อมูลนี้กับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและประชาชนชาวไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

4.รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรต่อภาพลักษณ์ที่เสียหายกรณีมีการนำเสนอข่าวในต่างประเทศว่าตามแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ตามถนนหนทาง มีการวางขายกัญชากันเกลื่อนถนน โดยไม่มีมาตรการควบคุม

5.ในอนาคตรัฐบาลอาจต้องมีป้ายแจ้งเตือนประชาชนหรือไม่ว่า ร้านนี้ปลอดกัญชา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิในการเลือกบริโภคและป้องกันไม่ให้มีการแอบนำกัญชามาเป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มโดยประชาชนไม่ยินยอม

พรรคเพื่อไทยไม่ขัดขวางกัญชาเพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจ แต่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เป็นสุญญากาศ ยังไม่มีกฎหมายมาควบคุมการใช้กัญชา รัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรในการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อให้ระมัดระวังในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา

“กัญชายังเป็นสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในหลายประเทศ ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยผีโดยไม่มีมาตรการควบคุม เพราะจะส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อเยาวชน กลุ่มเปราะบาง รวมถึงนักท่องเที่ยว”นายอนุสรณ์ กล่าว