พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นญัตติด่วนชงเลือกตั้ง ส.ข.ทั้ง 50 เขต ในการเปิดประชุมสภากทม.พรุ่งนี้

(5ก.ค.65) ณ พรรคเพื่อไทย :โดยนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ ส.ก. เขตคลองสามวา พร้อมด้วยนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา ส.ก.เขตภาษีเจริญ และ นางสาวปิยะวรรณ จระกา ส.ก.เขตสวนหลวง ร่วมกันแถลงข่าว โดยนางสาวนฤนันมนต์ เปิดเผยถึงการเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่1) ประจำปีพ.ศ.2565 ในวันที่ 6-7กรกฎาคม 2565 ว่าถือเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ที่ส.ก.เลือกตั้งจากพรรคเพื่อไทยจะเข้าร่วมอภิปรายและยื่นญัตติเข้าสู่สภากทม.ซึ่งญัตติที่พรรคเพื่อไทยจะยื่นเข้าสภากทม. คือเรื่องขอดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตหรือส.ข.โดยนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก. เขตจอมทอง

นายสุทธิชัย กล่าวว่า ยังไม่มีการเลือกตั้งส.ข. ทั้งที่เป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมต่อสภากทม.เข้ากับประชาชน ซึ่งตามกฎหมายยังไม่มีการยกเลิกส.ข.เพียงแค่ให้มีการพักไว้ก่อน แต่ขณะนี้การทำงานของส.ก.ต้องการให้มีส.ข.ช่วยประสานงานในพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง ส.ข.โดยเร็ว โดยตนเองจะเป็นผู้ยื่นญัตติ

นอกจากการยื่นญัตติเข้าสภา กทม. นางสาวนฤนันมนต์ กล่าวต่ออีกด้วยว่ายังได้มีการเตรียมความพร้อมของส.ก.ของพรรคเพื่อไทยทั้ง 20 คน โดยส.ก.ของพรรคเพื่อไทยจะร่วมอภิปรายในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความแก้ไขในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการที่ส.ก.รุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยจะเข้าร่วมอภิปรายอย่างเข้มข้น ทั้งการตรวจสอบงบประมาณที่ถูกจัดสรรโดยผู้บริหารชุดเก่า ปัญหาเร่งด่วนของกทม. เช่น น้ำท่วม ท่ออุดตัน การสัญจร ซึ่งเรื่องนี้ต้องถูกผลักดันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน

รวมถึงการผลักดัน 5 นโยบาย ที่ส.ก.พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน ทั้ง 50เขต50โรงพยาบาล 50 เขต 50 soft power 437โรงเรียนเพื่อการศึกษา 30บาทถึงที่หมาย และ กองทุนพัฒนาชุมชนสองแสนบาท ที่ปัจจุบันนี้ส.ก.จากพรรคเพื่อไทยได้เริ่มผลักดันนโยบายนี้ให้เริ่มมีการดำเนินการโดยปรับชื่อเป็น “โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะมีการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ส.ก.พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงกับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพฯ