พรรคเพื่อไทย เปิดตัว ‘นายแพทย์ไกร ดาบธรรม’ อดีตแพทย์ชนบทดีเด่นปี 2537 เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.คนที่11 ของจังหวัดเชียงใหม่

ที่พรรคเพื่อไทย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรค นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ ประธานโซนภาคเหนือตอนบน และ ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส. กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวนายแพทย์ ไกร ดาบธรรม อดีตแพทย์ชนบทดีเด่นปี 2537 เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. คนที่ 11 ของจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความภาคภูมิใจที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมทำงานกับพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘นายแพทย์ไกร ดาบธรรม’ เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ในวงการแพทย์ทั่วประเทศให้ความชื่นชม ในอดีตท่านเป็นนายแพทย์ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นจากมูลนิธิแพทย์ชนบทปี 2537 ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ชนบทดีเด่นจากศิริราชพยาบาลปี 2540 และเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จนเป็นที่รักของพี่น้องชาวอำเภอแม่อาย ตลอดจนพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่ เราจึงมั่นใจว่า พี่น้องชาวเชียงใหม่จะให้ความไว้วางใจพรรคเพื่อไทยเลือกนายแพทย์ไกร ดาบธรรม เป็นส.ส. และเลือกส.ส.พรรคเพื่อไทยยกทั้งจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และพาคนไทยพ้นวิกฤตการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และ เลขาธิการพรรค กล่าวถึงนายแพทย์ไกร ดาบธรรม ว่าเป็นอดีตข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแพทย์นักพัฒนาจนทำให้โรงพยาบาลแม่อายเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบระดับประเทศ และตลอดชีวิตของนายแพทย์ไกร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล ทั้งรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นจากมูลนิธิแพทย์ชนบท ปี 2537 รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นจากศิริราชพยาบาล ปี 2540 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตลอดจนเคยได้รับความไว้วางใจเป็นอดีต ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ และอดีต ส.ว. ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในจังหวัดเชียงใหม่ แต่น่าเสียดายที่เกิดรัฐประหารตอนนั้นจนทำให้ไม่มีโอกาสได้ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่นายแพทย์ไกร ดาบธรรม มาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย เพื่อให้พี่น้องได้อยู่ดีกินดีมีสุขภาพดีขึ้น

นายแพทย์ไกร ดาบธรรม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอขอบคุณกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่ให้ความไว้วางใจให้เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.คนที่ 11 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยตลอดเวลาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมชัดเจนไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง เรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพของพี่น้องโดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิด ซึ่งตนเชื่อมั่นว่านโยบายของพรรคเพื่อไทย จะสร้างความสุข คืนรอยยิ้ม คืนความหวังและสร้างอนาคตที่ดีให้พี่น้องชาวเชียงใหม่และประเทศชาติอีกครั้ง