ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๗๐ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๘

Categories: ประกาศ