‘แกนนำเพื่อไทย’ ค้าน ‘กัญชาเสรี’ ถามผู้แทนราษฎร รู้หรือไม่กำลังมีส่วนในการปล่อยผีร้ายเข้าสู่สังคมไทย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 กล่าวว่า ขณะประชุมคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 66 ช่วงการพิจารณางบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เข้าชี้แจง มีหลายคำถามคาใจที่กรรมาธิการ โดยเฉพาะเรื่องกัญชาที่ถูกทำให้ ไม่เป็นยาเสพติด ทั้งนี้ กรรมาธิการตั้งคำถามว่า เหตุใดรัฐแจกต้นกัญชาที่มี THC เกิน 0.2% ได้ หากประชาชนมีอยู่ที่บ้านแล้วลองเสพช่อดอกก็คือสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% อยู่ดี ซึ่งตรงนี้ ปปส. ยืนยันว่า ถ้าเสพแล้วมึนเมา ก็คือ THC เกิน 0.2% ด้วย ขณะที่ผู้แทนราษฎรก็บอกว่ารู้เรื่องนี้ แต่ขวางไม่ได้ ทีดอกฝิ่นสกัดมาเป็นเฮโรอีน ท่านยังบอกว่าผิดแต่กลับให้ประชาชนครอบครองช่อดอกกัญชาที่มี THC เกิน 0.2% ท่านบอกว่า “ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้”

นายวรวัจน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ กรรมาธิการถาม ปปส. ว่า หากหลังเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่ เข้ามาบริหารประเทศ จะสาทารถยกเลิกกัญชาเสรีได้หรือไม่ ผลจะเป็นอย่างไร จะสามารถแก้ไขระเบียบต่างๆได้ทันหรือไม่ คำตอบที่ได่รับคือ คงทำได้ลำบาก เพราะเมื่อเสพติดไปแล้วมีผลร้ายแรงกว่าบุหรี่หลายเท่า และที่สำคัญที่สุดคือ มีผลต่อการทำลายจิตประสาท ทำลายสมอง ทำให้มีนงง เฉื่อยชา กลายเป็นคนขี้เกียจซึ่งแก้ไขได้ยาก

“ท่านผู้แทนราษฏร ท่านรู้หรือไม่ว่า ท่านกำลังจะมีส่วนร่วมในการปล่อย ผีร้าย เข้าสู่ สังคมไทย เงินตรา หรือมนต์ตราเพียงไหนที่มาจูงใจท่านให้เดินผิดทางไปได้ ท่านจะถึงวัน ที่ลูกหลานท่านเสพกัญชา มึนเมา ขับรถ จิตหลอนจนเกินอุบัติเหตุร้ายแรงก่อนแล้วค่อยคิดแก้ไขหรือ ผมขออนุญาต ร่วมเรียกร้องไปยังหน่วยงานการศึกษา สถาบันศาสนา ทุกศาสนา ชุมชนทุกชุมชนฯลฯ เพื่อลูกหลาน และสังคมไทย ร่วมต่อต้านกัญชาเสรี ผมเชื่อว่า ถ้าเราช่วยกันส่งเสียงจะสามารถสกัดเรื่องนี้ได้” นายวรวัจน์ กล่าว